Kontakt
Vcard 48x48 Partyzánská 1546/26
  170 00 Praha 7
Phone 48x48 +420 737 243 047
Mail 48x48 info@agpplus.cz
Kariéra

Pokud máte zájem o pracovní místo v naší společnosti, využijte náš kontaktní formulář. V nejbližší době Vás budeme kontaktovat.

 

Kontaktní formulář

 

Náhradní plnění, které naše společnost poskytuje (vypočítává se dle metodiky stanovené Zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti z celkové fakturace uhrazené na účet naší společnosti) snižuje při jeho uplatnění náklady našich klientů orientačně o úsporu na odvodu do státního rozpočtu (pokud je v plném rozsahu využitelná), která činí dvouapůlnásobek průměrné mzdy za jednoho zaměstnance/rok.

Náhradní plnění – vysvětlivka

Zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru je v § 83 Zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti uložena povinnost do 15. února oznámit příslušnému úřadu práce plnění povinného 4% podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele.

Povinnost zaměstnávat 4 % osob se zdravotním postižením může zaměstnavatel plnit tzv. formou náhradního plnění, tzn. odběrem služeb od organizace zaměstnávající více než 50 % osob se zdravotním postižením, jakou je naše společnost AGP PLUS SERVICE s. r. o. Pokud zaměstnavatel svoji povinnost 4% zaměstnanosti ZP osob nesplní sám nebo formou náhradního plnění, je povinen odvést do státního rozpočtu 2,5 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za 1 nesplněného zaměstnance.

Podkladem k realizaci náhradního plnění je čestné prohlášení, které vydáváme pro odběratele služeb se specifikací:

  • průměrného přepočteného počtu zaměstnanců se zdravotním postižením zaměstnaných u naší společnosti v jednotlivých čtvrtletích;
  • subjektu zaměstnavatele odebírajícího v příslušném roce na základě uzavřené smlouvy naše služby;
  • započitatelného náhradního plnění pro příslušný rok.

Máte zájem o náhradní plnění? Kontaktujte nás.

 

Jméno a příjmení:*   Email:*
Mám zájem o:   Telefon:*
Vaše zpráva
 

Vaše kontaktní údaje výše budou využity jen za účelem zpracování Vašeho dotazu/podnětu a nebudou poskytnuty žádné třetí straně. Informace o Vašich právech jsou zde.